ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Σοφία Λαδά

Συντονίστρια της Γιόγκας Γέλιου.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΝΘΑΙΑΣ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.

Στοιχεία Επικοινωνίας